Jesienna edycja Akademii Arkana i Toskani zakończona

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w pokazach Akademii Arkana i Toskani 2017.


TEMAT POKAZÓW I HARMONOGRAM: