Projekty UE

Informujemy, że realizujemy projekt: Dalszy rozwój eksportu firmy ARKANA i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą

Numer projektu: POIR.03.03.03-02-0073/19

Wartość całkowita: 555 700,00 PLN

Dofinansowanie: 277 850,00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Głównym celem projektu jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży kosmetycznej w celu promowania produktów, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Projekt doprowadzi do osiągnięcia rezultatów w postaci:

  • podpisania 10 kontraktów handlowych zagranicznych
  • zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów na eksport: 9 800 000,00 PLN
  • zwiększenia przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 9 800 000,00 PLN

Podpisanie nowych kontraktów handlowych i zwiększenie przychodów z eksportu wygeneruje większe przychody i sprawi, że firma osiągnie większy zysk. Poza tym wzbogaci się o nowe doświadczenia i poszerzy kontakty handlowe. Rozszerzenie eksportu może stać się siłą napędową rozwoju firmy.


Tytuł projektu: Arkana- strategia rozwoju marki na rynkach zagranicznych.

Numer projektu: RPDS.01.04.01-02-0273/17

Wartość całkowita projektu: 49 593,60 zł.

Dofinansowanie: 22 695,00

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Schemat: 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie kompleksowej długoterminowej strategii biznesowej rozwoju przedsiębiorstwa i działań proeksportowych na rynki krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ukrainy, krajów Bliskiego Wschodu (w tym w szczególności Turcja, Izrael, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania), Ameryka Północna (Stany Zjednoczone AP i Kanada).

Rezultatami będą:

  • zaakceptowane dokumenty strategiczne dla wybranych rynków zagranicznych,
  • podpisane dwa nowe zagraniczne kontrakty handlowe.

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa ARKANA – wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Numer projektu: POIR.03.03.03-02-0010/17 Wartość całkowita: 1 229 262.00

Dofinansowanie: 707 550.00

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Głównym celem projektu jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży kosmetycznej oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Projekt doprowadzi do osiągnięcia rezultatów w postaci:

-podpisania 9 kontraktów handlowych zagranicznych

-zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów na eksport: 6 000 000,00 PLN

-zwiększenia przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 6 000 000,00 PLN

Podpisanie nowych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży eksportowej pozwoli firmie na osiągnięcie większego zysku, poprawi się konkurencyjność firmy oraz wzrośnie jej poziom internacjonalizacji. Rozszerzenie eksportu przez ARKANA może stać się siłą napędową rozwoju firmy.


Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Zwiększenie internacjonalizacji działań Arkana Cosmetics poprzez zmiany organizacyjne i procesowe oraz udział w imprezach wystawienniczych”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego i tym samym zwiększenie pozycji rynkowej firmy.

Efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji:

INNOWACJA MARKETINGOWA- innowacją procesową będzie wprowadzony mechanizm prezentacji i możliwości zakupu produktów mechanizmami internetowymi (program lojalnościowy, platforma wymiany informacji, wielojęzyczna platforma informacyjna i sklep internetowy wielojęzyczny).

INNOWACJA PROCESOWA- wprowadzony zostanie proces w przedsiębiorstwie umożliwiający stałą aktualizację oferty, sposób przyjmowania i obsługi zamówienia do wysyłki i nadzorowania płatności (systemy B2C, B2B z integracją z istniejącym systemem sprzedaży);

INNOWACJA ORGANIZACYJNA- innowacją nietechnologiczną będzie sposób organizacji sprzedaży zagranicznych zarówno odbywających się poprzez sprzedaż internetowa jak również poprzez zamówienia kontraktowe na podstawie podpisanych kontraktów.

Całkowita wartość projektu: 188 834,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 141 780,00 zł.

PROJEKTY ZREALIZOWANE


 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013

DOTACJE NA INNOWACJE

Dotacja na poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Na realizację projektu: „Promocja firmy WYSPY PIĘKNA na rynkach międzynarodowych”
Beneficjent: Wyspy Piękna Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.06.05.02-00-046/13-00 z dnia 11.12.2013
Całkowita wartość projektu: 1 031 880,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 772 875,00 PLN
Okres Realizacji: 2012-2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Szczegółowe informacje o POIG 652 dostępne są pod linkami:
www.poig.gov.pl, www.mg.gov.pl, www.mrr.gov.pl

Wycena druku materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_druku_materialow_promocyjnych_i_reklamowych1_4.pdf
 Wycena długopisów z grawerem https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_dlugopisow_z_grawerem.pdf
 Wycena druku materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_druku_materialow_promocyjnych_i_reklamowych_0.pdf 
 Wycena organizacji stoiska wystawienniczego na targach w Hong Kongu https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_organizacji_stoiska_wystawienniczego_na_targach_w_hong_kongu.pdf 
 Wycena przelotu do Hong Kongu https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_organizacji_stoiska_wystawienniczego_na_targach_w_hong_kongu.pdf 
 Wycena przygotowania toreb z nadrukiem https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_toreb_z_nadrukiem.pdf
 Wycena przygotowania USB https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_usb.pdf
 Wycena tłumaczeń materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_tlumaczen_materialow_promocyjnych_i_reklamowych.pdf
Wycena pobytu w hotelu w Kijowie https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_pobytu_w_hotelu_w_kijowie.pdf
Wycena przygotowania graficznego materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_graficznego_materialow_promocyjnych.pdf
Wycena przygotowania roll-up https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_roll-up.pdf
Wycena przygotowania toreb z nadrukiem https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_toreb_z_nadrukiem_0.pdf
Wycena druku materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_druku_materialow_promocyjnych_i_reklamowych_1.pdf
Wycena druku materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_druku_materialow_promocyjnych_i_reklamowych_1.pdf
Wycena opracowania projektu saszetek https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_saszetki.pdf
Wycena sprawdzenia dokumentacji technicznej produktów https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_sprawdzenie_dok_technicznej.pdf
Wycena wydruku kalendarzy https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_kalendarz.pdf
Wycena opracowania projektów materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_projekt_1.pdf
Wycena wydruku materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_druk_1.pdf
Wycena sprawdzenia dokumentów produktów certyfikowanych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_sprawdzenie_dokumentacji_cert.pdf
Wycena przygotowania roll-up https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_roll-up1.pdf
Wycena tłumaczeń materiałów reklamowych oraz promocyjnych 1 https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_tlumaczenia_1.pdf
Wycena wynajmu ekranu LCD https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_lcd.pdf
Wycena wykonania długopisów https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_dlugopisy.pdf
Wycena przygotowania i nagrania filmu https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_nagranie_filmu.pdf
Wycena opracowania dokumentów specjalistycznych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_przygotowanie_i_tlumaczenie_dok_specj.pdf
Wycena pobytu w hotelu w Bolonii https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_hotel_w_bolonii.pdf
Wycena organizacji stoiska wystawienniczego na targach w Dubaju https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_zabudowa.pdf
Wycena opracowania projektów materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_projekt_2.pdf
Wycena zadruku płyt DVD https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_zadruk_dvd.pdf
Wycena wydruku materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_druk_1_2014.pdf
Wycena przelotu przedsiębiorcy i pracowników https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_bilety.pdf
Wycena zabudowy na targach Dubaj https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_zbudowa1.pdf
Wycena tłumaczeń materiałów reklamowych oraz promocyjnych 2 https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_tlumaczenia_2.pdf
Wycena nagrania lektora i przygotowanie płyt DVD https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_nadruk_i_nagranie_dvd.pdf
Wycena wydruku plakatów https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_plakat.pdf
Wycena usługi transportowej https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_transport2.pdf
Wycena przygotowania i nagrania filmu https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_nagranie_filmu2.pdf
Wycena organizacji stoiska wystawienniczego na targach w Turcji https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_zabudowa_turcja.pdf
Wycena tłumaczeń materiałów reklamowych oraz promocyjnych 3 https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_tlumaczenia_3.pdf
Wykonanie długopisów https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/dlugopisy.pdf
Usługa doradcza nt. wprowadzenia produktów marki Arkana na terytorium Turcji https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/konsulting_eksportowy.pdf
Wydruk roll-up https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_rollup.pdf
Obsługa prawna https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/obsluga_prawna.pdf
Wydruk wizytówek https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_wizytowek.pdf
Wydruk materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_materialow2.pdf
Opracowanie materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/projekt_materialow3.pdf
Wydruk materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_materialow1.pdf
Projekt saszetek https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/projekt_saszetek.pdf
Opracowanie materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/projekt_materialow1.pdf
Wydruk ulotek https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_ulotek.pdf