Projekty EU

ue_3

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013

DOTACJE NA INNOWACJE

Dotacja na podddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Na realizację projektu: „Promocja firmy WYSPY PIĘKNA na rynkach międzynarodowych”
Beneficjent: Wyspy Piękna Sp. z o.o.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.06.05.02-00-046/13-00 z dnia 11.12.2013
Całkowita wartość projektu: 1 031 880,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 772 875,00 PLN
Okres Realizacji: 2012-2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Szczegółowe informacje o POIG 652 dostępne są pod linkami:
www.poig.gov.pl, www.mg.gov.pl, www.mrr.gov.pl

 

 

 Wycena druku materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_druku_materialow_promocyjnych_i_reklamowych1_4.pdf
 Wycena długopisów z grawerem https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_dlugopisow_z_grawerem.pdf
 Wycena druku materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_druku_materialow_promocyjnych_i_reklamowych_0.pdf 
 Wycena organizacji stoiska wystawienniczego na targach w Hong Kongu https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_organizacji_stoiska_wystawienniczego_na_targach_w_hong_kongu.pdf 
 Wycena przelotu do Hong Kongu https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_organizacji_stoiska_wystawienniczego_na_targach_w_hong_kongu.pdf 
 Wycena przygotowania toreb z nadrukiem https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_toreb_z_nadrukiem.pdf
 Wycena przygotowania USB https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_usb.pdf
 Wycena tłumaczeń materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_tlumaczen_materialow_promocyjnych_i_reklamowych.pdf
Wycena pobytu w hotelu w Kijowie https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_pobytu_w_hotelu_w_kijowie.pdf
Wycena przygotowania graficznego materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_graficznego_materialow_promocyjnych.pdf
Wycena przygotowania roll-up https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_roll-up.pdf
Wycena przygotowania toreb z nadrukiem https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_przygotowania_toreb_z_nadrukiem_0.pdf
Wycena druku materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_druku_materialow_promocyjnych_i_reklamowych_1.pdf
Wycena druku materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wycena_druku_materialow_promocyjnych_i_reklamowych_1.pdf
Wycena opracowania projektu saszetek https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_saszetki.pdf
Wycena sprawdzenia dokumentacji technicznej produktów https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_sprawdzenie_dok_technicznej.pdf
Wycena wydruku kalendarzy https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_kalendarz.pdf
Wycena opracowania projektów materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_projekt_1.pdf
Wycena wydruku materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_druk_1.pdf
Wycena sprawdzenia dokumentów produktów certyfikowanych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_sprawdzenie_dokumentacji_cert.pdf
Wycena przygotowania roll-up https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_roll-up1.pdf
Wycena tłumaczeń materiałów reklamowych oraz promocyjnych 1 https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_tlumaczenia_1.pdf
Wycena wynajmu ekranu LCD https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_lcd.pdf
Wycena wykonania długopisów https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_dlugopisy.pdf
Wycena przygotowania i nagrania filmu https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_nagranie_filmu.pdf
Wycena opracowania dokumentów specjalistycznych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_przygotowanie_i_tlumaczenie_dok_specj.pdf
Wycena pobytu w hotelu w Bolonii https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_hotel_w_bolonii.pdf
Wycena organizacji stoiska wystawienniczego na targach w Dubaju https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_zabudowa.pdf
Wycena opracowania projektów materiałów promocyjnych i reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_projekt_2.pdf
Wycena zadruku płyt DVD https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_zadruk_dvd.pdf
Wycena wydruku materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_druk_1_2014.pdf
Wycena przelotu przedsiębiorcy i pracowników https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_bilety.pdf
Wycena zabudowy na targach Dubaj https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_zbudowa1.pdf
Wycena tłumaczeń materiałów reklamowych oraz promocyjnych 2 https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_tlumaczenia_2.pdf
Wycena nagrania lektora i przygotowanie płyt DVD https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_nadruk_i_nagranie_dvd.pdf
Wycena wydruku plakatów https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_plakat.pdf
Wycena usługi transportowej https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_transport2.pdf
Wycena przygotowania i nagrania filmu https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_nagranie_filmu2.pdf
Wycena organizacji stoiska wystawienniczego na targach w Turcji https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_zabudowa_turcja.pdf
Wycena tłumaczeń materiałów reklamowych oraz promocyjnych 3 https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/zapytanie_ofertowe_tlumaczenia_3.pdf
Wykonanie długopisów https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/dlugopisy.pdf
Usługa doradcza nt. wprowadzenia produktów marki Arkana na terytorium Turcji https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/konsulting_eksportowy.pdf
Wydruk roll-up https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_rollup.pdf
Obsługa prawna https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/obsluga_prawna.pdf
Wydruk wizytówek https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_wizytowek.pdf
Wydruk materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_materialow2.pdf
Opracowanie materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/projekt_materialow3.pdf
Wydruk materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_materialow1.pdf
Projekt saszetek https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/projekt_saszetek.pdf
Opracowanie materiałów reklamowych https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/projekt_materialow1.pdf
Wydruk ulotek https://arkana.pl/sites/default/files/projekty/wydruk_ulotek.pdf